Sonolus Wiki

Dành cho iOS

Sonolus hiện đang trong quá trình phát triển và đồng thời không thể cài đặt trên App Store.

Xin hãy thử những cách dưới đây để tải Sonolus trên thiết bị iOS.

Testflight của Apple

Truy cập Sonolus beta on TestFlight và làm theo nhứng chỉ dẫn ở đó.

Lưu ý: do sự phổ biến của Sonolus, TestFlight thường xuyên bị đầy. Vui lòng quay lại trang này và kiểm tra các liên kết mới hoặc sử dụng các phương pháp khác.

Cài đặt bên ngoài qua PC

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc cài đặt như:

Tải về và cài đặt Sonolus_0.8.0.ipa thông qua những công cụ trên.

Lưu ý: Sonolus không hợp tác với những công cụ trên nên không thể đảm bảo sự an toàn và uy tín, xin hãy cẩn trọng khi sử dụng.

Cài đặt không cần PC

Có rất nhiều công cụ hỗ trợ việc cài đặt như:

Tải về và cài đặt Sonolus_0.8.0.ipa thông qua những công cụ trên.

Lưu ý: Sonolus không hợp tác với những công cụ trên nên không thể đảm bảo sự an toàn và uy tín, xin hãy cẩn trọng khi sử dụng.

Jailbreak

Xin hãy tham khảo những hướng dẫn jailbreak như:

Tải về và cài đăt Sonolus_0.8.0.ipa sau khi jailbreak.

Lưu ý: Sonolus không hợp tác với những trang hướng dẫn trên nên không thể đảm bảo sự an toàn và uy tín, xin hãy cẩn trọng khi sử dụng.